Squash - Jahresabo Fixplatz

16. September 2019 - 13. September 2020   (52 Wochen)  

                    alle Preise in CHF


Montag - Freitag

Fix-Stunde

52 Wochen


07:15 - 11:45 Uhr

460


11:45 - 14:00 Uhr

680


14:00 - 17:00 Uhr

460


17:00 - 21:30 Uhr

920


21:30 - 23:00 Uhr

460Samstag - Sonntag

Fix-Stunde

52 Wochen


08:00 - 10:15 Uhr

460


10:15 - 18:30 Uhr

680


18:30 - 20:45 Uhr

460